Český svaz včelařů
základní organizace
Holice
Změna v registraci centrální evidence včelstev
Upozornění
Petr Borský
14.07.2012 09:09:34

Všichni včelaři obdrželi sdělení z centrálního registru o hlášení stanoviště včelstev. Nově je požadováno uvést parcelní číslo příslušného stanoviště včelstev. Předpokládám, že část našich včelařů toto číslo neví a má problém s jeho zjištěním.

Přítel ing. Vladimír Zika z Bělečka, telefon 603 469 097 nabízí bezplatně zjištění parcelního čísla na požádání. Každý náš člen se může telefonicky nebo písemně na př. ing. Ziku obrátit.

Bez úplného vyplnění by neměl být registrační list posílán zpět. V případě jakékoliv pojistné události na stanovišti potom je registrační list nezbytným dokladem.

Komu práce s počítačem nečiní problémy a na internetu je jako doma, snadno si parcelní číslo vyhledá v katastrálních mapách sám. Poslouží mu k tomu stránky na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Oznámení
Výkup medu
Od 19.5.2012 vykupuje př. Rousek v Komárově med. Další informace naleznete v příslušném článku.