Český svaz včelařů
základní organizace
Holice
Pozvánka na výroční členskou schůzi
Akce
Petr Borský
27.01.2017 10:31:20

Pozvánka

na výroční členskou schůzi ZO ČSV, která se koná dne 3. února 2017 v Kulturním domě v Holicích od 18 hodin.
 
Program:

1. Zahájení
2. Zpráva předsedy o uplynulém včelařském roce 2016
3. Zpráva jednatele
4. Zpráva nákazového referenta o aktuálním stavu nemocí a léčení
5. Zpráva pokladníka o výsledku hospodaření  za rok 2016
6. Zpráva kontrolní a revizní komise
7. Plán práce na rok 2017
8. Diskuse
9  Odevzdání vzorků měli na varoázu plus na mor pro katastr obce Bělečko
10. Odevzdání vyplněných formulářů :  Záznam o léčení

Poznámka č. 1

Úsekoví důverníci  kontaktují, prosím, včelaře  "ve svém úseku" a sepíší  s nimi přílohu na vyšetření včelstev na varroázu ve 3 kopiích (Příloha č.1). Jedna je určena pro ně, druhou odevzdají nákazovému referentovi příteli Zdeňkovi Shánělovi a třetí odevzdají spolu se vzorky na KVS.
 
Poznámka č. 2
Vzorky měli  se odevzdávají v kelímcích od jogurtu náležitě popsané  a uzavřené prodyšnou látkou. V kelímku  je uložena měl do 20 včelstev . Je-li na stanovišti 25 cčelstev, potom odevzdá včelař 2 kelímky.
 
Poznámka č.3
V katastru obce Bělečko, který zasahuje do ochraného morového pásma ze Třebechovic, odevzdají  všichni včelaři vzorky měli v kelímcích  maximálně po 10 včelstvech. Například pro 25 včelstev- 3 kelímky -1.kelímek 10 vč., 2.kelímek 10 vč.,3,kelímek 5 vč.
Na schůzi nutno předat odděleně od ostatních katastrů!!!
 
Poznámka č. 4
Každý člen předá úsekovému důvěrníkovi vyplněný formulář o průběhun léčení v roce 2016 - Příloha č.2

 

 (text pozvánky: Ladislav Štěpánek) 

Přílohy:
Příloha č.1 - Návrh na vyšetření vzorku měli.doc
Příloha č.2 - Záznam o léčení včelstev v roce 2016.doc

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Oznámení
Výkup medu
Od 19.5.2012 vykupuje př. Rousek v Komárově med. Další informace naleznete v příslušném článku.