Český svaz včelařů
základní organizace
Holice
Odkazy
OV ČSV Pardubice
Český svaz včelařů
Krajská veterinární správa
Ministerstvo zemědělství ČR
Včelařské fórum
Reklama
Zahájení zkušebního provozu webových stránek ZO ČSV Holice
Provoz webových stránek
Petr Borský
18.10.2007 14:01:35
Dnešního dne byly ve zkušebním provozu spuštěny webové stránky holické základní organizace Českého svazu včelařů.

Tyto stránky by v první řadě měly sloužit k poskytování informací o ZO a dění v ní jak jejím členům, tak i dalším zájemcům z řad včelařské i nevčelařské veřejnosti.

Současná podoba stránek je výchozím rámcem, nad kterým je možné stránky nadále rozvíjet. V této podobě je zde možno publikovat texty v podobě článků či oznámení. Další rozvoj stránek závisí jednak od poznatků, které jejich používání přinese, jednak od časových možností jejich technického správce a v neposlední řadě také od ochoty členů podílet se na tvorbě jejich obsahu.

Technická podoba stránek je navržena tak, aby na nich mohl publikovat každý, koho tím vedení ZO pověří, bez potřeby zvláštních technických znalostí.

Co se týče struktury stránek, jedná se o počáteční nástřel, který možno na základě diskuse rozšířit či pozměnit. Totéž platí i o jejich grafické podobě, která vzešla především z požadavku na nenáročnost její přípravy.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Oznámení
Výkup medu
Od 19.5.2012 vykupuje př. Rousek v Komárově med. Další informace naleznete v příslušném článku.