Český svaz včelařů
základní organizace
Holice
Odkazy
OV ČSV Pardubice
Český svaz včelařů
Krajská veterinární správa
Ministerstvo zemědělství ČR
Včelařské fórum
Reklama
Nepřipravte se o peníze
Upozornění
Petr Borský
04.08.2010 18:49:16

Jako každý rok i letos má každý včelař možnost požádat o dotaci "na zazimování včelstva" - tzv. dotaci 1.d. Důležitým předpokladem je i tentokrát vyplnění příslušné žádosti a její předání základní organizaci ČSV, jejíž je včelař členem a v případě nečlena pak té ZO, na jejímž území má včelař umístěna svá včelstva. Termín pro odevzdání žádosti je již tradičně stanoven na 15. září.

V naší ZO bude možno žádost odevzdat na členské schůzi, která je naplánována na pátek 10. září v 18 hodin v některých z prostor KD Holice. Ti, kdo se nemohou či nechtějí této schůze zúčastnit, mohou svou žádost předat svému důvěrníkovi.

Spolu s vyplněnou žádostí o dotaci je třeba odevzdat též vyplněný formulář "Podklady pro Statistický výkaz o včelařství", který je na druhé straně formuláře žádosti.

Příslušné tiskopisy jsou k nalezení spolu s podrobnými pokyny v příloze časopisu Včelařství č.8 tohoto roku.

Občas se stává, že včelař zapomene žádost o dotaci podat, případně ji podá pozdě. V takovém případě ztrácí na dotaci nárok a marně se pro to pak zlobí na všechny okolo. Věřme, že tentokrát se již taková situace nebude opakovat. Dnes si snad již každý uvědomuje, že chce-li odněkud něco dostat, musí se o to také sám včas přihlásit a že ten, kdo se o nic nestará, také pak nic nemá.Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Oznámení
Výkup medu
Od 19.5.2012 vykupuje př. Rousek v Komárově med. Další informace naleznete v příslušném článku.