Český svaz včelařů
základní organizace
Holice
Odkazy
OV ČSV Pardubice
Český svaz včelařů
Krajská veterinární správa
Ministerstvo zemědělství ČR
Včelařské fórum
Reklama
Vyhlášení ochranného pásma z důvodu nákazy morem včelího plodu
Upozornění
Petr Borský
25.05.2010 14:15:05

Po necelém měsíci od vyhlášení ohniska nebezpečné nákazy morem včelího plodu v Rokytně, bylo Krajskou veterinární správou v Pardubicích vydáno nařízení, kterým se jednak vytyčuje ochranné pásmo a jednak stanovují povinnosti osobám, které na území tohoto ochranného pásma včelaří.

Mezi tyto povinnosti patří zejména:

  • dodržovat zákaz přesunu včelstev (až na výjimky stanovené v nařízení)
  • nejpozději do 15.6.2010 vložit do včelstva podložky pro odběr letní měli; podložky musí zůstat ve včelstvu nejméně 15 dní; tuto letní měl odevzdat nejpozději do 10.7.2010 prostřednictvím základní organizace ČSV Krajské veterinární správě k bakteriologickému vyšetření
  • nejpozději do 31.12.2010 vložit do včelstva podložky pro odběr zimní měli; podložky musí zůstat ve včelstvu nejméně 30 dní; tuto zimní měl odevzdat nejpozději do 15.2.2011 prostřednictvím základní organizace ČSV Krajské veterinární správě k bakteriologickému vyšetření (tento odběr se z pohledu včelaře nebude lišit od odběrů v minulých letech, kdy se měl vyšetřovala pouze na varoázu)
  • med získaný v ochranném pásmu od klinicky zdravých včelstev lze dávat do oběhu pouze po jeho negativním vyšetření na přítomnost původce moru včelího plodu
  • veškeré včelařské vybavení je možno přesouvat pouze ze stanovišť s klinicky zdravými včelstvy a po důkladné mechanické očistě a desinfekci pomocí 3% roztoku louhu sodného.
  • stéle také platí povinnost likvidovat roje neznámého původu a volně žijící včelstva

Podrobné informace se dočtete v příslušných dokumentech Krajské veterinární zprávy, které jsou přílohou tohoto článku. Zde je k nalezení také seznam obcí, spadajících do ochranného pásma. (pro čtení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč PDF souborů, ke stažení např. zde

Jako perličku na závěr mi to nedá, abych nezmínil, že na oficiálních webových stránkách Státní veterinární správy není do této chvíle o moru včelího plodu v Rokytně, natož o nějakém vyhlášení ochranného pásma, ani zmínka. A přitom jejich webové stránky jistě stojí (na rozdíl od těch našich) nezanedbatelnou částku z peněz nás, daňových poplatníků.


 Aktualizace: Dnes, 4.června, tedy dva týdny ode dne platnosti zmiňovaného nařízení, jsem znova navštívil oficiální webovou stránku s úřední deskou KVS Pardubice a shledal jsem, že zde již příslušné nařízení spolu s ostatními letošními nařízeními již visí. Dle jistých náznaků došlo k jejich vystavení 1.června. Pozdě, ale přece.

Přílohy:
Narizeni c.3-2010.pdf
Duvodova zprava k Narizeni c.3-2010.pdf
Narizeni_c._j._SVS_2013_037587_E.pdf_[MU3728].pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Oznámení
Výkup medu
Od 19.5.2012 vykupuje př. Rousek v Komárově med. Další informace naleznete v příslušném článku.