Český svaz včelařů
základní organizace
Holice
Odkazy
OV ČSV Pardubice
Český svaz včelařů
Krajská veterinární správa
Ministerstvo zemědělství ČR
Včelařské fórum
Reklama
Pozvánka na výroční členskou schůzi
Akce
Petr Borský
13.01.2014 12:26:34

Výroční členská schůze ZO Holice je v pátek 31.1.2014 od 18,00 v restauraci "U Bobše" v areálu autokempu Hluboký u Holic. Na schůzi bude odevzdání vzorků měli včelstev na varoazu.

Včelaři obcí Borek, Býšť, Hoděšovice a Hrachoviště jsou stále v ochranném pásmu a jsou povinni současně dát vzorek na vyšetření na mor plodu. Stačí jeden vzorek na obojí vyšetření, ale může to být směsný vzorek maximálně od 10 včelstev

Dodání vzorků je povinné bez výjimky pro všechny i nečleny ZO včelařů. Vzorek je možné dopředu odevzdat příslušnému místnímu důvěrníkovi nejpozději do 30.1.2014.

(text pozvánky: Bedřich Centner)

Program:

1. Přivítání účastníků a hostů,
2. zápis z minulé výroční schůze
3. Zpráva předsedy o uplynulém včelařském roce 2013
4. Zpráva jednatele
5. Zpráva o nákazách
6. Zpráva našich členů z OV Pardubice
7. Informace o jednání Republikového výboru ČSV - ing.Šroll, PhD.
8. Zpráva revizní komise
9. Zpráva pokladní
10. Plán práce na rok 2014, diskuze
11. Návrh připravovaných zájezdů a školení
12. Kontrola a potvrzení osobních údajů v databázi členů ZO-ČSV – vlastnoručním podpisem. Tedy osobní účast členů nutná - v opačném případě člen neobdrží dotace na rok 2015.
13. Odevzdání vzorků včelí měli na vyšetření na varoazu. Včelaři z obcí Borek, Býšť, Hoděšovice, Hrachoviště musí dát vzorky na vyšetření na mor z ochranného pásma. V těchto případech může být vzorek maximálně z 10 včelstev. Stačí jeden vzorek pro obojí vyšetření. Ten, kdo neodevzdá vzorek měli na vyšetření na schůzi, si zajistí vyšetření sám na vlastní náklady, jinak mu hrozí likvidace včelstev
14. Diskuze

Výroční schůze začíná v 18 hodin, ale úsekoví důvěrníci přijdou už v 17:30 hodin a přinesou vzorky zimní měli od ostatních včelařů:

1. Každý včelař předá důvěrníkovi vzorky v čistém kelímku od jogurtu uzavřeném prodyšnou tkaninou (gumička, nylonová punčocha). Je možné i samostatné předání vzorku nákazovému referentu př. Muchovi na schůzi.
2. Kelímek označí svojí adresou a registračním číslem. Odběr měli je povinný. ZO je povinna nahlásit KVS (Krajské veterinární správě) včelaře, kteří nedali měl. Tito včelaři budou KVS vyzváni k samostatnému dodání měli a v případě nesplnění hrozí utracení včelstev.
3. Včelaři odevzdají vždy jeden kelímek měli z každého stanoviště kromě Borku, Hrachoviště, Býště a Hoděšovic.
4. Vyšetření vzorků zimní měli je zdarma u kočujících včelař. Počt včelstev na jeden vzorek je u kočujících včelařů 25.

Poznámka :
Obsah kelímku je minimálně 5g měli – jedna polévková lžíce.

(text programu: Ladislav Štěpánek)

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Oznámení
Výkup medu
Od 19.5.2012 vykupuje př. Rousek v Komárově med. Další informace naleznete v příslušném článku.