Český svaz včelařů
základní organizace
Holice
Odkazy
OV ČSV Pardubice
Český svaz včelařů
Krajská veterinární správa
Ministerstvo zemědělství ČR
Včelařské fórum
Reklama
Dotace 1.D
Akce
Petr Borský
09.09.2015 13:33:50

Výběr žádostí na dotace se uskuteční v pátek 11. 9. 2015 v Holicích v restauraci Pod břízkami vedle kulturního domu od 17 do 19 hodin.

Každý člen předloží:

  1. Vyplněnou "Přílohu k žádosti dotačního programu 1.D.  Podpora včelařství (žádost včelaře)" - časopis Včelařství 8/2015 Příloha 15
  2. "Potvrzení o umístění včelstev  v obvodu jiného ČSV, než u které je požadováno poskytnutí dotace 1.D. pro včelaře"
  3. Kopie "Potvrzení počtu a umístění včelstev" kterou jste dostali z Hradišťka pod Medníkem
  4. Použité gabonové pásky v počtech které jste si odkoupili.

Výše uvedené požadavky (1 - 4) můžete předat svému důvěrníkovi, nemusíte se zúčastnit osobně. Věnujte  velkou pozornost vyplnění formulářů, zkontrolujte však všechny údaje. Neúplné žádosti nebudou zpracovány a včelař tak přijde o dotace

(text pozvánky: Ladislav Štěpánek) 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Oznámení
Výkup medu
Od 19.5.2012 vykupuje př. Rousek v Komárově med. Další informace naleznete v příslušném článku.