Český svaz včelařů
základní organizace
Holice
Odkazy
OV ČSV Pardubice
Český svaz včelařů
Krajská veterinární správa
Ministerstvo zemědělství ČR
Včelařské fórum
Reklama
Vyhlášení ochranného pásma z důvodu nákazy morem včelího plodu
Upozornění
Petr Borský
09.06.2013 18:02:12

Na základě výskytu nebezpečné nákazy morem včelího plodu v oblasti Nového Hradce Králové bylo Krajskou veterinární správou v Pardubicích vydáno nařízení, kterým se jednak vytyčuje ochranné pásmo v našem kraji, zasahující i katastr naší ZO a jednak stanovují povinnosti osobám, které na území tohoto ochranného pásma včelaří.

Mezi tyto povinnosti patří zejména:

  • dodržovat zákaz přesunu včelstev (až na výjimky stanovené v nařízení)
  • nejpozději do 24. 6.2013 provést prohlídku všech včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění onemocnění plodu o tom uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
  • nejpozději do 24.6.2013 vložit do včelstva podložky pro odběr letní měli; podložky musí zůstat ve včelstvu nejméně 15 dní; tuto letní měl odevzdat nejpozději do 22.7.2013 Krajské veterinární správě k bakteriologickému vyšetření
  • nejpozději do 15. 2.2014 odevzdat na územní pracoviště Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj v Pardubicích směsný vzorek zimní úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu. Vzorek zimní úlové měli musí být odebrán nejdříve 30 dní po vložení ometených a čistých podložek na dna úlů. V jednom směsném vzorku může být zastoupena zimní úlová měl od nejvýše 10 včelstev. (tento odběr se z pohledu včelaře nebude lišit od odběrů v minulých letech, kdy se měl vyšetřovala pouze na varoázu)
  • med a ostatní včelí produkty získané v ochranném pásmu od klinicky zdravých včelstev nebo skladované v ochranném pásmu v pozorovací době mohou být uváděny do oběhu bez omezení
  • zakazuje se používat veškerý med z ochranného pásma ke zkrmování včelám
  • přemístění veškerého chovatelského zařízení, pomůcek a příslušenství chovu včel v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma je možné pouze ze stanovišť s klinicky zdravými včelstvy a s provedeným bakteriologickým vyšetřením vzorků úlové měli na mor včelího plodu s negativním výsledkem, a to po provedení důkladné mechanické očisty a dezinfekce roztokem s obsahem minimálně 0,5 % chlornanu sodného s 5 % hydroxidu sodného.
  • stále také platí povinnost likvidovat roje neznámého původu a volně žijící včelstva

Podrobné informace se dočtete v příslušných dokumentech Krajské veterinární zprávy, které jsou přílohou tohoto článku. Zde je k nalezení také seznam obcí, spadajících do ochranného pásma. (pro čtení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč PDF souborů, ke stažení např. zde).

Přílohy:
Narizeni_c._j._SVS_2013_037587_E.pdf_[MU3728].pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Oznámení
Výkup medu
Od 19.5.2012 vykupuje př. Rousek v Komárově med. Další informace naleznete v příslušném článku.