Český svaz včelařů
základní organizace
Holice
Odkazy
OV ČSV Pardubice
Český svaz včelařů
Krajská veterinární správa
Ministerstvo zemědělství ČR
Včelařské fórum
Reklama
Pozvánka na výroční členskou schůzi
Akce
Petr Borský
27.01.2017 10:31:20

Pozvánka

na výroční členskou schůzi ZO ČSV, která se koná dne 3. února 2017 v Kulturním domě v Holicích od 18 hodin.
 
Program:

1. Zahájení
2. Zpráva předsedy o uplynulém včelařském roce 2016
3. Zpráva jednatele
4. Zpráva nákazového referenta o aktuálním stavu nemocí a léčení
5. Zpráva pokladníka o výsledku hospodaření  za rok 2016
6. Zpráva kontrolní a revizní komise
7. Plán práce na rok 2017
8. Diskuse
9  Odevzdání vzorků měli na varoázu plus na mor pro katastr obce Bělečko
10. Odevzdání vyplněných formulářů :  Záznam o léčení

Poznámka č. 1

Úsekoví důverníci  kontaktují, prosím, včelaře  "ve svém úseku" a sepíší  s nimi přílohu na vyšetření včelstev na varroázu ve 3 kopiích (Příloha č.1). Jedna je určena pro ně, druhou odevzdají nákazovému referentovi příteli Zdeňkovi Shánělovi a třetí odevzdají spolu se vzorky na KVS.
 
Poznámka č. 2
Vzorky měli  se odevzdávají v kelímcích od jogurtu náležitě popsané  a uzavřené prodyšnou látkou. V kelímku  je uložena měl do 20 včelstev . Je-li na stanovišti 25 cčelstev, potom odevzdá včelař 2 kelímky.
 
Poznámka č.3
V katastru obce Bělečko, který zasahuje do ochraného morového pásma ze Třebechovic, odevzdají  všichni včelaři vzorky měli v kelímcích  maximálně po 10 včelstvech. Například pro 25 včelstev- 3 kelímky -1.kelímek 10 vč., 2.kelímek 10 vč.,3,kelímek 5 vč.
Na schůzi nutno předat odděleně od ostatních katastrů!!!
 
Poznámka č. 4
Každý člen předá úsekovému důvěrníkovi vyplněný formulář o průběhun léčení v roce 2016 - Příloha č.2

 

 (text pozvánky: Ladislav Štěpánek) 

Přílohy:
Příloha č.1 - Návrh na vyšetření vzorku měli.doc
Příloha č.2 - Záznam o léčení včelstev v roce 2016.doc

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Oznámení
Výkup medu
Od 19.5.2012 vykupuje př. Rousek v Komárově med. Další informace naleznete v příslušném článku.