Český svaz včelařů
základní organizace
Holice
Odkazy
OV ČSV Pardubice
Český svaz včelařů
Krajská veterinární správa
Ministerstvo zemědělství ČR
Včelařské fórum
Reklama
Dne 27.11.2007 proběhla členská schůze naší ZO
Oznámení
Petr Borský
28.11.2007 09:41:07

Zápis z členské schůze ZO Čes.svazu včelařů Holice 27.11.2007.

Program.
1. Zahájení př.předseda Centner uvítal přítomné, informoval o programu a nutnosti doplnění výboru mimo volební období.

2. Doplnění výboru ZO – došlo ke smutné události . Po velmi krátké nemoci zemřel jednatel ZO přítel Karel Píša. Výbor ZO považuje za nutné funkci jednatele mít obsazenou a mít i připravené nové funkcionáře. Navrhuje doplnit výbor o přítele ing.Ladislava Štěpánka, ročník 1956, z Dašic, o přítele Petra Borského, ročník 1969, z Býště a přítele Stanislava Pokorného, ročník 1973, ze Chvojince. S přítelem Štěpánkem se počítá na funkci jednatele, přítel Borský by připravil a spravoval webové stránky ZO Holice, přítel Pokorný by byl náhradníkem.
Doplnění výboru bylo schváleno aklamací. Při odchodu byla k dispozici podpisová listina k doplnění výboru. Je podepsáno 55 zúčastněných členů ZO Holice (celkový počet členů 86). Všichni podepsaní souhlasí s navrženým doplněním.

3. Diskuze
a) př.předseda sděluje všem členům výboru, včetně nově zvolených, že výborová schůze je 3.12.2007 v KD Holice v 19 hod.
b) Přítel Kubizňák Josef, ročník 1921, z Rokytna sděluje, že kvůli vysokému věku chce skončit s funkcí důvěrníka pro obec Rokytno a doporučuje za sebe přítele Šejnu z Rokytna.- - Bude projednáno na výborové schůzi.
c) Př.Píša Josef oznamuje, že provádí aerosolování včelstev acetonem i v zimním období a to pro členy ZO bezplatně. Kdo má zájem, ať se přihlásí.

4. Výplata státního příspěvku na podporu včelstev.
Pokladní př.Voborníková informuje, že státní příspěvek je na jedno včelstvo 153 Kč, nikoliv původně avizovaných 180 Kč. Je nutné, aby současně každý zaplatil členský příspěvek, který je pro letošní rok celorepublikově stanoven na 200 Kč a dále 16 Kč na včelstvo + 2 Kč příspěvek pro účet ZO Holice.
Ihned bylo pokladní a jejími asistenty př.Muchou a Pokorným přistoupeno k výplatě státního příspěvku z fondu Min.zemědělství.

Schůze ukončena v 19.15 hod.

V Holicích dne 27. listopadu 2007 zapsal Jaroslav Sháněl

Ověřil:
Bedřich Centner
Milena Voborníková

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Oznámení
Výkup medu
Od 19.5.2012 vykupuje př. Rousek v Komárově med. Další informace naleznete v příslušném článku.