Český svaz včelařů
základní organizace
Holice
Odkazy
OV ČSV Pardubice
Český svaz včelařů
Krajská veterinární správa
Ministerstvo zemědělství ČR
Včelařské fórum
Reklama
Léčení včelstev ZO Holice podletí a podzim 2012
Oznámení
Petr Borský
18.06.2012 11:41:20
1.Gabon 92 – poslední týden v červenci , po vložení pásků již nelze vytáčet med
vložení 2 pásků mezi plodové plásty na dobu 4 týdnů. Po 20.srpnu by již měly být pásky vyndány. Uličku mezi plásty rozšířit natolik, aby se pásky nedotýkaly plodu.Potom je nezbytné pásky vyndat a spálit. Zásadně neponechávat déle a nepoužívat dvakrát, hrozí vznik rezistentích roztočů varoa. U silných včelstev je možné vkládat pásky 3.

2. Varidol – fumigace - první ve druhé polovině října, ve včelstvu by neměl být plod.
2-3 kapky na pásek, vždy v čase kdy včely nelétají, česno ucpané na 15 minut. Venkovní teplota nejméně 8°C. Musí být vložené podložky na odběr měli. Druhý den ráno nutná kontrola spadu roztočů a jejich odstranění z podložky
- druhá fumigace cca po deseti dnech. Opět kontrola spadu roztočů
  - třetí fumigace až dle spadu roztočů. U včelstev, kde nebyl po druhé fumigaci spad se již třetí a další fumigace nedělá.

3. Varidol (M1 AR ) - aerosol ve druhé polovině listopadu až polovina prosince. Do teploty 5°C vodným roztokem, při nižších teplotách roztokem v acetonu..Především u včelstev, kde je spad roztočů i po druhé fumigaci, nebo u včelstev, kde fumigace nebyla. Vynechání fumigace a spoléhání pouze na aerosol má negativní vliv na kvalitu přezimujících včel. Aplikace pro včely je u vody 2 minuty, při použití acetonu pouze 30, vteřin.
  Asi 10 včelařů ZO má svůj kompresor, spolkový kompresor je u př.Centnera ve Vysokém Chvojně.

4. Formidol – časově neomezené použití, především při zjištění zvýšeného výskytu roztočů. Základní příznak jsou bezkřídlé včely na česně a před úly. Vždy se řídit návodem k použití.

(text článku Bedřich Centner 16.6.2012)
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Oznámení
Výkup medu
Od 19.5.2012 vykupuje př. Rousek v Komárově med. Další informace naleznete v příslušném článku.